Showing 1–12 of 30 results

-5%

Máy tính để bàn

Intel NUC Bean BOXNUC8I3BEH2

8.200.000,0 7.800.000,0
-7%

Máy tính để bàn

Intel NUC Bean BOXNUC8I5BEH6/2/3

10.200.000,0 9.500.000,0
-5%

Máy tính để bàn

Intel NUC Bean BOXNUC8I7BEH / 2

13.000.000,0 12.400.000,0
-8%

Máy tính để bàn

Intel NUC June BOXNUC7CJYH

3.810.000,0 3.500.000,0
-6%

Máy tính để bàn

Intel NUC June BOXNUC7PJYH2

5.000.000,0 4.700.000,0
-9%

Máy tính để bàn

Intel NUC June Canyon NUC6CAYH

3.600.000,0 3.290.000,0
-7%
6.890.000,0 6.418.000,0
-3%
15.000.000,0 14.589.000,0