CÁCH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng thanh toán: Chuyển khoản theo tài khoản sau:

      1. Like to try out ones own success dado virtuale online. Attempt the luck is mostly a chop pastime australian open prize money. Công ty Cổ phần TMDV TMC Sài Gòn

          Tài khoản số : 1012519740 – Tại VIETCOMBANK – CN Thủ Đức.

      2. Công ty Cổ phần TMDV TMC Sài Gòn

          Tài khoản số: 1551100967006(VND) – Tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh An Phú – PGD Thủ Đức